Fem tips til bedre

kommunikasjon

1

Lær deg hvordan du lytter aktivt

2

Respekter ulikheter i organisasjonen din

3

Gi anerkjennelse og ros

4

Begrens tiden du vil være deppa

5

Skal kultur for hvordan dere vil snakke sammen

Bestill gratis og uforpliktende samtale

Supert! Meldingen er mottatt.