Nettkurs i

kommunikasjon

Kampanjetilbud
Dette lærer du

Hvordan du setter deg opp for suksess - og får den gode samtalen

Hvordan du forstår deg selv og andre bedre gjennom å lære om adferdsprofiler

Forstå hvorfor vi reagere forskjellig på lik informasjon

Hvordan du unngår misforståelser og konflikter

Hva som kjennetegner de ulike adferdsprofilene og hvordan du bruker dem for å kommunisere bedre

Før 2.499 NOK

Nå 1.499 NOK

Se videoene når det passer deg. Gjør oppgaver når du har tid, lyst og anledning. Få hjelp når du trenger det av kommunikasjonsrådgiver Irene Mårdalen

Mer om nettkurset

Kurset er delt inn i tre kapitler med ulikt antall underkapitler.

I kapitel 1 ser vi på gevinster ved å snakke godt sammen.

I kapitel 2 lærer du hvordan du setter deg selv opp for suksess ved å være nøye med basisgjøremål som kosthold, fysisk aktivitet, søvn, være sosialt aktiv og gjøre ditt ytterste. Du får oppgaver knyttet til disse punktene underveis i kurset.

I kapitel 3 lærer du om hva som skal til for å forstå hverandre bedre ved å ha gjensidig respekt og forståelse. Du lærer hvordan du lytter aktivt, tolker andres kroppsspråk og hvordan og hvorfor vi anerkjenner og roser.

Du lærer også om ulike adferdsprofiler og hvordan vi bruker dem for å snakke godt sammen.

Og til slutt lærer du om såkalte affirmasjoner - positivt selvsnakk.